Ποιοί μπορούν να σπουδάσουν στα Ι.Ε.Κ.;

Στα Ι.Ε.Κ. εγγράφονται απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείων (Γενικών, Εννιαίων, Τ.Ε.Λ., Τ.Ε.Ε. και Γυμνασίων ως εξής:

? Πρόγραμμα κατάρτισης 5 εξαμήνων (4 εξάμηνα θεωρητικής - εργαστηριακής κατάρτισης, 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης) : - Απόφοιτοι Λυκείων και Τ.Ε.Ε. (εγγράφονται στο Α' Εξάμηνο κατάρτισης)

? Πρόγραμμα κατάρτισης 2 εξαμήνων: - Απόφοιτοι Γυμνασίου (σε συγκεκριμένες ειδικότητες) - Απόφοιτοι Λυκείου (για την ειδικότητα εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων & Μοτοσικλετών) - Απόφοιτοι ΤΕΕ & ΤΕΛ (μόνο για ειδικότητα αντίστοιχης με εκείνης που έχουν πτυχίο) - Απόφοιτοι ΙΕΚ (μόνο για ειδικότητα του ιδίου τομέα που έχουν αποφοιτήσει & για την οποία υπάρχει έγκριση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης).


Back to top
Βρείτε μας στο Facebook
Follow Us