Ειδικότητες 1ου Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας

Οι ειδικότητες που θα λειτουργούν κατά το Φθινοπωρινό Εξάμηνο κατάρτισης 2017Β στο 1ο Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας είναι :

 • ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ)
 • ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ)
 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ)
 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ)
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ)
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ)
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ WEB DESIGNER - DEVELOPER/ VIDEO GAMES) (Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ)
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ)
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

 • Στην ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web Designer - Developer /VideoGames)» δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄κύκλου, ΕΠΑΛ ,ΕΠΑΣ και ΤΕΛ, κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:

ΤΕΕ Β΄κύκλου

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΕΠΑΛ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΕΠΑΣ

Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών (Η/Υ)

ΤΕΛ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Επίσης στην ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web Designer - Developer /VideoGames)» δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΙΕΚ-κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ» και στο Β΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΙΕΚ-κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.

 

 • Στην ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας»των Ι.Ε.Κ. δικαιούνται να εγγραφούν στο γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΤΕΛ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:

ΤΕΕ Β΄κύκλου

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

                                                                                                         ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΑΛ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΤΕΛ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

                                                                                                         ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

 • Στην ειδικότητα «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων»των Ι.Ε.Κ. δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΕΠΛ, κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:

ΤΕΕ Β΄κύκλου

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΠΑΛ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΠΑΣ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΕΠΛ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Επίσης στην ειδικότητα «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων» δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΙΕΚ-κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων: Τεχνικός Κινούμενης εικόνας - Ηλεκτρονικής σχεδίασης γραφήματος - Τέχνη σκίτσου - εικονογραφίας - Γραφικών

 

 • Στην ειδικότητα «Βοηθός Φαρμακείου»των ΙΕΚ, δύνανται να εγγραφούν στο Γ΄εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι των ΤΕΕ Β΄κύκλου,ΤΕΛ,ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ κάτοχοι πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:

ΤΕΕ Β΄κύκλου

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΤΕΛ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΠΑΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΠΑΛ

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 

 • Στην ειδικότητα «Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης» των Ι.Ε.Κ. δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑΣ κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:

ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ –ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΠΑΣ. ΥΠΕΠΘ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΠΑΣ. ΟΑΕΔ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΠΑ.Λ. (ν. 4186/2013)

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ –ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ/ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

 • Στην ειδικότητα «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας- Καλλωπισμού νυχιών & Ονυχοπλαστικής»των Ι.Ε.Κ. δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:

ΕΠΑΛ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕΕ Β΄κύκλου

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΠΑΣ ΥΠΕΠΘ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

 • Στην ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:

ΤΕΕ Β΄κύκλου

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

                                                                                                      ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC

ΕΠΑΛ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΑΣ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)

ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

 • Στην ειδικότητα «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι, κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:

ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                                                                                  ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΕΠΑΛ

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ                           ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

ΤΕΛ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΠΑΣ

ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

 

Ανακοινώθηκαν από την Γενική Γραμματεία δια Βίου Μάθησης οι νέες ειδικότητες που θα ξεκινήσουν στα Δ.Ι.Ε.Κ., και ξεκίνησε από 25/08/2017 ως και 01/09/2017 η υποβολή αιτήσεων (http://www.gsae.edu.gr) για επιλογή καταρτιζομένων στις ειδικότητες :

 • ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ)
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ)
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ)
 • ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ)
 • ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ)
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ)
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ)
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ)
 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ)

Back to top
Βρείτε μας στο Facebook
Follow Us