ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Open-eClass

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές και τους καταρτιζόμενους του 1ου Δ.ΙΕΚ Λάρισας ότι έχει ήδη εγκατασταθεί και έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία για το εαρινό εξάμηνο 2022Α, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, Open eClass.

Η πλατφόρμα Open eClass 1ου Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Βασική της επιδίωξη είναι η εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία με την υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων. Δεν έχει στόχο να αντικαταστήσει τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία αλλά λειτουργεί συνεπικουρικά αυτής. Περιέχει εργαλεία για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, εργαλεία ενημέρωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς και αξιολόγησης όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις μαθημάτων, ερωτηματολόγια, γραπτές εργασίες, τεστ, μηνύματα κλπ.) μπορούν να υλοποιηθούν και να αναρτηθούν στην πλατφόρμα eClass.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας είναι: http://1iek-laris.lar.sch.gr/iek_open_class/

Οδηγίες προς Καταρτιζόμενους 

Οδηγίες προς Εκπαιδευτές

 


Back to top
Βρείτε μας στο Facebook
Follow Us