Οι αιτήσεις αφορούν εν ενεργεία καταρτιζόμενους ή απόφοιτους του 1ου Ι.Ε.Κ. Λάρισας και όχι εγγραφές ή άλλες υπηρεσίες. Βεβαιώσεις φοίτησης δεν θα χορηγούνται από το 1ο Ι.Ε.Κ. Λάρισας για καταρτιζόμενους Α' Εξαμήνου κατάρτισης, πριν τη συμπλήρωση τριών (3) εβδομάδων κατάρτισης. Πριν το διάστημα των τριών (3) εβδομάδων κατάρτισης θα χορηγούνται μόνο βεβαιώσεις Εγγραφής.
Συμπληρώστε με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες. Υποχρεωτικό πεδίο.
Συμπληρώστε με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες. Υποχρεωτικό πεδίο.
Συμπληρώστε με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες. Υποχρεωτικό πεδίο.
Συμπληρώστε με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες. Υποχρεωτικό πεδίο.
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε το ΑΜΚΑ σας παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.amka.gr
Συμπληρώστε με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες τα γράμματα του ΑΔΤ. Υποχρεωτικό πεδίο.
Υποχρεωτικό πεδίο.
Συμπληρώστε με μικρούς Λατινικούς χαρακτήρες. Σε περίπτωση που δεν έχετε ηλεκτρονική διεύθυνση αφήστε κενό το πεδίο.
Επιλέξτε την ειδικότητά σας. Σε περίπτωση που η ειδικότητά σας δεν υπάρχει επιλέξτε "Άλλη"
Επιλέξτε το εξάμηνο φοίτησης σας ή αν είστε απόφοιτος τότε επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο. Υποχρεωτικό πεδίο.
Συμπληρώστε με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες. Υποχρεωτικό πεδίο.
Οι βεβαιώσεις για Στρατολογική χρήση εκδίδονται μόνο σε ένα (1) αντίγραφο.
Γράψτε τυχών πρόσθετες διευκρινήσεις και σχόλια.
Back to top
Βρείτε μας στο Facebook
Follow Us