Up

Πρακτική άσκηση Ι.Ε.Κ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σύμφωνα με το Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ (ΦΕΚ 5837/15-12-2021, άρθρο 13) η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης ή εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθητείας που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η βελτίωση των επαγγελματικών και εργασιακών δεξιοτήτων των πρακτικά ασκούμενων στο αντικείμενο κατάρτισής τους ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη και ευκολότερη διείσδυσή τους στην αγορά εργασίας.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε θέσεις που προσφέρονται από φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και επιχειρήσεις.

Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες. Η περίοδος αυτή μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον οδηγό κατάρτισης, και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης. με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).

Ο κάθε καταρτιζόμενος που θα μετέχει στην Πρακτική Άσκηση θα αμείβεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η πρακτική άσκηση είναι μέρος της υποχρεωτικής κατάρτισης σε όλες τις ειδικότητες και για το σύνολο των καταρτιζόμενων και η καταβολή της αμοιβής της θα πραγματοποιηθεί εφόσον πιστοποιηθεί η ολοκλήρωσή της.

Προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας για τους καταρτιζόμενους των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 - Α ́ 75) στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης και σχετικής απόφασης - έγκρισης του Διευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ., οπότε τους απονέμεται η Β.Ε.Κ. με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες τόσο για τους πρακτικά ασκούμενους όσο και για τους εργοδότες:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Πρακτική άσκηση με επιδότηση

Έντυπα για   έναρξη  Πρακτικής Άσκησης:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  [DOC] Mε Συνημμένα:

α) Βεβαίωση Εργοδότη [DOC] β)Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας  γ) Βεβαίωση ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ

2. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ-ΝΗΣ [DOC]

3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ/ΟΨΕΩΣ (ΣΗΜ.:Ο πρακτικά ασκούμενος πρέπει να είναι ο πρώτος δικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό)

4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ σε τρία αντίτυπα πρωτότυπα συμπληρωμένα [PDF]

5. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ “Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης” ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΝΗ

6. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

7. BΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ [DOC]

Έντυπα για διακοπή της Πρακτικής Άσκησης :
1.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
2.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ [PDF]
3.ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ “Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης” ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΝΗ
4.ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Έντυπα για ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης :
1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ [PDF]
2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ “Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης”
3. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
4. BΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, συμπληρωμένο και σφραγισμένο

 

 
 
Powered by Phoca Download
Back to top
Βρείτε μας στο Facebook
Follow Us