Η λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα είναι πρωινή. Τα Δ.ΙΕΚ θα παραμείνουν κλειστά από 1η έως και 15η Αυγούστου.
Συμπληρώστε με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες. Υποχρεωτικό πεδίο.
Συμπληρώστε με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες. Υποχρεωτικό πεδίο.
Συμπληρώστε με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες. Υποχρεωτικό πεδίο.
Συμπληρώστε με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες τα γράμματα του ΑΔΤ. Υποχρεωτικό πεδίο.
Υποχρεωτικό πεδίο.
Συμπληρώστε με μικρούς Λατινικούς χαρακτήρες. Υποχρεωτικό πεδίο.
Γράψτε τυχών πρόσθετες διευκρινήσεις και σχόλια.
Back to top
Βρείτε μας στο Facebook
Follow Us