ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

Προς τους εκπαιδευτές του 1ου Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας

Παρακαλούμε πριν στείλετε τις σημειώσεις διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες:

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΟΥ.

Δεν πρέπει να στέλνετε σαν σημειώσεις τα φύλλα έργου των εργαστηριακών μαθημάτων. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η λήψη τους από τους καταρτιζόμενους, τότε στο τέλος του Εξαμήνου κατάρτισης στέλνετε ένα αρχείο που περιλαμβάνει όλα τα φύλλα έργου.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Οι σημειώσεις των μαθημάτων θα πρέπει να αποστέλλονται στο Δ.Ι.Ε.Κ. δύο φορές ανά εξάμηνο κατάρτισης. Η πρώτη μέχρι την 7η εβδομάδα Κατάρτισης (ΜΕΡΟΣ Α) και η δεύτερη μέχρι την 12η εβδομάδα κατάρτισης (ΜΕΡΟΣ Β). Σε περίπτωση που οι σημειώσεις είναι ολοκληρωμένες (ΜΕΡΟΣ Α & ΜΕΡΟΣ Β) τότε επιλέγεται στο πεδίο "Μέρος*" την τιμή "ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ".

Δεν θα αποστέλλονται σημειώσεις μαθημάτων ανά κεφάλαιο μαθήματος παρά μόνο κατά τη συμπλήρωσή τους ΜΕΡΟΣ Α, ΜΕΡΟΣ Β ή ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΜΑΘΗΜΑ

Οι σημειώσεις του κάθε μαθήματος πρέπει οπωσδήποτε να αποτελούνται από ένα (1) αρχείο και όχι από περισσότερα. Δεν θα δημοσιεύονται περισσότερα των δύο (2) αρχείων σημειώσεων για κάθε μάθημα ανά εξάμηνο κατάρτισης.

ΜΕΓΑΛΑ ΑΡΧΕΙΑ

Προσοχή στο μέγεθος των αρχείων που αποστέλλονται στο Δ.Ι.Ε.Κ. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση μα ξεπερνούν σε μέγεθος τα 8 Μb.

ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Τα αρχεία των σημειώσεων μπορεί να είναι οποιοσδήποτε μορφής επεξεργαστή κειμένου (MSOffice, OpenOffice, LibreOffice, Acrobatreaderκ.λ.π.) αρκεί να μην ξεπερνούν το όριο των 8 Mb ανά αρχείο.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Στα ονόματα των αρχείων που αποστέλλονται δεν χρησιμοποιούμε σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση Ελληνικούς χαρακτήρες.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Παρακαλούμε για την σωστή συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας αποστολής σημειώσεων "Ειδικότητα - Τμήμα *", " Μάθημα *" και " Είδος σημειώσεων μαθήματος *". Σε περίπτωση λάθους συμπλήρωσης δεν θα είναι δυνατή η δημοσίευση των σημειώσεων του μαθήματος.

MAIL σε καταρτιζόμενους

Υποχρεωτικά θα γίνεται αποστολή των αρχείων των σημειώσεων, στο Τμήμα Πληροφορικής του Δ.Ι.Ε.Κ. μέσω της φόρμας αποστολής της ιστοσελίδας, είτε οι εκπαιδευτές στέλνουν με mail τις σημειώσεις των μαθημάτων στους καταρτιζόμενους είτε όχι.

Για συνέχεια της αποστολής ΕΔΩ

Βρείτε μας στο Facebook
Follow Us